Authors Antoniewicz Marceli 
Title Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej - Geneza-Funkcje-Konteksty 
Appendix  
Publisher  Wydawnictwo Szumacher 
Publication Date Kielce - 1998
ISBN ISBN 83-86168-20-X