Authors Poklewski-Kozie³³ Tadeusz 
Title ¦redniowieczne zamki miźdzy Prosn± i Pilic± 
Appendix  
Publisher  £ódzkie Towarzystwo Naukowe 
Publication Date £ód¼ - 1992
ISBN