Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.13. Województwo opolskie, powiat raciborski 
Appendix pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego. 
Publisher  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Publication Date Warszawa - 1967
ISBN