Authors Kajzer Leszek 
Title Zamek w Lubawie. Dawniej i dzi¶ 
Appendix Praca zbiorowa 
Publisher  Urz±d Miasta Lubawa. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
Publication Date Lubawa - 2001
ISBN ISBN 83-87768-60-X