Authors Jurasz Tomasz 
Title Zamki i ich tajemnice 
Appendix  
Publisher  Warszawa 
Publication Date Iskry - 1972
ISBN