Authors  
Title Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego. 
Appendix Materiały z sesji naukowej - Kielce 18 września 1999 
Publisher  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach 
Publication Date Kielce - 2000
ISBN ISBN 83-911193-4-3