Authors Rolska-Boruch Irena 
Title Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych lubelszczyzną 1500-1700 
Appendix Rozprawa habilitacyjna 
Publisher  Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Publication Date Lublin - 1999
ISBN ISBN 83-228-0660-4