Authors Gosztyła Marek, Proksa Michał 
Title Zamki Polski południowo-wschodniej 
Appendix  
Publisher  Polski Związek Wschodni w Przemyślu 
Publication Date Przemyśl - 1997
ISBN ISBN 83-908103-0-1