Authors Fidura Jolanta 
Title Zamki i inne warownie wyżyny krakowsko-częstochowskiej 
Appendix  
Publisher   
Publication Date Katowice - 1990
ISBN