Authors Długosz Wiesław 
Title Zamki na ¦l±sku 
Appendix Zeszyt 3 
Publisher  Wydanie własne 
Publication Date Opole - 1993
ISBN