Authors Kajzer Leszek, Horonziak Arkadiusz 
Title Budownictwo obronne Ziemi Dobrzyńskiej 
Appendix seria: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz.IV 
Publisher  Państwowa Służba Ochrony Zabytków 
Publication Date Włocławek - 1995
ISBN ISBN 83-904119-0-3