Authors Walczak Piotr 
Title Gotyckie zabytki Radzynia 
Appendix w: Spotkania z Zabytkami, 4/2002 
Publisher  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Publication Date Warszawa - 2002
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325