Authors Kajzer Leszek 
Title Zamek w Raciążku 
Appendix seria: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, cz. I 
Publisher  Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 
Publication Date Łódź - 1990
ISBN ISBN 83-7016-411-0