Authors Zub Jerzy 
Title Zburzony zamek 
Appendix w: Spotkania z Zabytkami, 6/1994 
Publisher  Oficyna Wydawnicza TOnZ 
Publication Date Warszawa - 1994
ISBN ISSN 0137-222X, INDEKS 377325