Authors Jurasz Tomasz 
Title Zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej 
Appendix z serii "Znane i nieznane" 
Publisher  Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe RSW i Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Rzeszowie 
Publication Date Rzeszów - 1988
ISBN