Authors Pietrzak Jan 
Title Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej 
Appendix Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności 
Publisher  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
Publication Date Łódź - 2003
ISBN ISBN 83-86395-17-6