Authors Pilch Józef. 
Title Zabytki Architektury Dolnego ¦l±ska 
Appendix  
Publisher  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
Publication Date Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - 1978
ISBN