Authors Kwiatkowska-Baster Bogusława, Baster Zdzisław Krzysztof 
Title Tyniec 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 10/1994 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1994
ISBN ISSN 0137-222X