Authors Rogiński Ryszard 
Title Zamki i twierdze w Polsce - historia i legendy 
Appendix  
Publisher  Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 
Publication Date Warszawa - 1990
ISBN ISBN 83-202-0796-7