Authors Mieszkowski Wojciech 
Title Średniowieczny i romantyczny 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 3/1998 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1998
ISBN ISSN 0137-222X