Authors Puget Wanda 
Title Biskupie letnisko 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 5/1998 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1998
ISBN ISSN 0137-222X