Authors Leszczyński Jarosław T. 
Title Stopnica - 630 lat 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 6/1992 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1992
ISBN ISSN 0137-222X