Authors Izdebska Małgorzata 
Title Zamek na wsi 
Appendix w: "Spotkania z Zabytkami", 6/1996 
Publisher  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Publication Date Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X