Authors Kiryk Feliks 
Title Urbanizacja Małopolski - województwo sandomierskie - XIII-XVI wiek 
Appendix  
Publisher  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
Publication Date Kielce - 1994
ISBN ISBN 83-901551-0-9