Authors Mirowski Roman  
Title Świętokrzyski Album 
Appendix Część III 
Publisher  Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
Publication Date Kielce - 2001
ISBN ISBN 83-911193-9-4