Authors Wróblewski Sławomir 
Title Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu 
Appendix  
Publisher  Goldruk 
Publication Date Nowy Sącz - 2006
ISBN ISBN 83-924034-5-2