Authors  
Title Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.1. Województwo kieleckie, Powiat buski 
Appendix pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff 
Publisher  Państwowy Instytut Sztuki 
Publication Date Warszawa - 1957
ISBN